เลือกชมในหมวดซีรีส์อินเดีย
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
เสียงไทย
0
3475
1 season
จบแล้ว
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
4 ปีที่แล้ว
"พระเจ้าสุทโธทนะ” กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ อยากม
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก