Doctor Strange (2016) จอมเวทย์มหากาฬ เต็มเรื่อง พากย์ไทย

Doctor Strange (2016) จอมเวทย์มหากาฬ เต็มเรื่อง พากย์ไทย

Doctor Strange (2016) จอมเวทย์มหากาฬ เต็มเรื่อง พากย์ไทย Watch Movie Full HD

เรื่องย่อ Marvel's Doctor Strange ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักประสาทวิทยาผู้มีความสามารถ Doctor Stephen Strange ผู้ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่น่าเศร้าต้องทิ้งอัตตาไว้และเรียนรู้ความลับของโลกที่ซ่อนเร้นของเวทย์มนต์และมิติทางเลือก Doctor Strange ซึ่งตั้งอยู่ในกรีนนิชวิลเลจของนครนิวยอร์กจะต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกแห่งความจริงและสิ่งที่อยู่นอกเหนือการใช้ประโยชน์จากความสามารถเชิงอภิปรัชญาและสิ่งประดิษฐ์มากมายเพื่อปกป้อง Marvel Cinematic Universe