The Revenant (2015) ต้องรอด

The Revenant (2015) ต้องรอด

ผู้ค้าชายแดนในการค้าขายขนสัตว์ในช่วงทศวรรษที่ 1820 ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากถูกหมีจู่โจมและทิ้งให้ตายโดยสมาชิกของทีมล่าสัตว์ของเขาเอง